Centrum Diagnostyki Genetycznej
GENESCREEN
Strona Główna
Oferta
Kontakt
O Firmie
Referencje
Aktualności
 
 
 
 Badanie Gen Badane warianty Czas wykonania* Cena złotych
1. Choroba Leśniowskiego – Crohna     
NOD2
    c.3020insC
7  
2. Metabolizm kwasu foliowego    MTHFR    C677Toraz A1289C    5 MTHFR
C667T (667c>T), A1289C (1289A>C) 5  
3. Dziedziczny nowotwór jelita grubego bez polipowatości HNPCC MLH1, MSH1 >50% mutacji opisanych dla MSH1, MLH1 populacji polskiej 21  
4. Rodzinna polipowatość gruczolakowata (APC-Test1) APC 5 najczęstszych mutacji obserwowaych w populacji polskiej 10  
5. Rodzinna polipowatość gruczolakowata (APC-Test2) APC Test pozwala na wykrycie 75% najczęstszych muatcji obserwowaych w populacji polskiej 14  
6. Rodzinna polipowatość gruczolakowata (APC-Test3) APC Badanie całego genu APC 28  
7. Rodzinna polipowatość recesywna MUTYH (MYH) Y165C, G328D 5  
8. Rak piersi BRCA1 c.5382insC, c.4153delA, p.C61G 10  
9. Rak piersi BRCA1 c.5382insC, c.4153delA, p.C61G, c.3689-3693delATTTG 10  
10. Rak piersi NBS1 c.657del5 7  
11. Stewardnienie guzowate TSC1, TSC2 badanie 17 fragmentów genów TSC1 i TSC2 pozwala na wykrycie ponad 40% mutacji. opisanych dla populacji europejskich. 28  
12. Mukowiscydoza CFTR F508del 4  
13. Mukowiscydoza CFTR 9 najczęstszych mutacji genu CFTR 14  
14. Azoospermia AZS (test1)
AZFc Delecja locus AZFc (locii sY254, sY255) 5  
15 Azoospermia AZS (test2) CFTR, AZFc CGTR F508del, Delecja locus AZFc (locii sY254, sY255) 4  
16. Azoospermia AZS (test3) Delecje AZF AZFa (sY84 i sY86), AZFb (sY127 i sY134), AZFc (sY254 i sY255) 5  
17. Nietolerancja laktozy LCT Badanie wariantu 13910C>t związanego z obniżeniem aktywności laktazy u dorosłych    
18 Izolacja DNA** -
   
           

*    Czas wykonania analiz ad wpłynięcia póbki do laboratorium
**  Dodatkowy koszt doliczony do kazdej pierszej analizy